POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator serwisu

Administratorem danych jest Gerst Sp. z o.o. z siedzibą w (31-216) Krakowie przy ul. Solskiego 1/12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000518337 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej Gesrt Sp. z o.o.).

 

Dbałość Gerst Sp. z o.o.  o ochronę danych osobowych
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach na terenie Polski. Prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Dane osobowe
Witryny i serwisy internetowe należące do Gerst Sp. z o.o. nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz informacyjny, formularz rekrutacyjny, itp), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Cel wykorzystania
Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie lub zgłoszenie, działania związane z realizacją złożonego przez Państwa zamówienia lub udostępnienia Państwu konkretnych informacji dotyczących naszych usług, a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami.

 • Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom na całym świecie, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa oraz podmiotów przez Państwa reprezentowanych i móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.
 • Możemy zarówno my jak i działający w naszym imieniu podmioty trzecie wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu przedsiębiorstwa lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających zrozumienie potrzeb klientów.

Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem zaufanych partnerów Gerst Sp. z o.o..

Ograniczenie celu
Gerst Sp. z o.o.  zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

 • do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Klientami;
 • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem głównym, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
 • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;
 • ze względów prawnych bądź, gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze;
 • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne Gerst Sp. z o.o. .

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika
W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie
Gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

„Cookies” – informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze
Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies – plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem – więcej informacji pod linkiem „polityka cookies”.

Pytania i uwagi
Gerst Sp. z o.o.  odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. W miarę rozwoju globalnego Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności przez odpowiednią modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w niniejszym serwisie, prosimy więc odwiedzać ją regularnie.